zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtuktura
 
 
Blagovne in storitvene znamke  /Navodila za prijavitelje  / Prevodi mednarodnih obrazcev
PREVODI MEDNARODNIH OBRAZCEV ZA PRIJAVE ZA REGISTRACIJO ZNAMK IN VPIS SPREMEMB PO MADRIDSKEM SPORAZUMU O MEDNARODNEM REGISTRIRANJU ZNAMK IN/ALI PROTOKOLU K TEMU SPORAZUMU

Opozorilo: Prevedeni mednarodni obrazci so zgolj pripomoček za izpolnjevanje izvirnih obrazcev in jih ni mogoče upoštevati kot zahteve za registracijo ali spremembo.

Seznam obrazcev:

MM1 Prijava za mednarodno registracijo izključno po Madridskem sporazumu za mednarodno registracijo znamk
MM2 Prijava za mednarodno registracijo izključno po Madridskem protokolu
MM3 Prijava za mednarodno registracijo po Madridskem sporazumu za mednarodno registracijo znamk in protokolu k temu sporazumu
MM4 Naknadno imenovanje po opravljeni mednarodni registraciji
MM5 Zahteva za vpis spremembe lastništva
MM6 Zahteva za vpis omejitve seznama blaga in storitev
MM7 Zahteva za vpis odpovedi
MM8 Zahteva za vpis izbrisa mednarodne registracije
MM9 Zahteva za vpis spremembe imena in/ali naslova imetnika
MM10 Zahteva za vpis spremembe imena in/ali zastopnika
MM11 Podaljšanje mednarodne registracije
MM12 Imenovanje zastopnika
MM13 Zahteva za vpis licence
MM14 Zahteva za spremembo vpisa licence
MM15 Zahteva za izbris vpisa licence

  

 

 

 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva